Billesholmstraktens Hembygdsförening

Föreningen bildades 1928 på initiativ av kartografen Edwin Ahlanzberg och handlanden Josef Nilsson. Enligt stadgarna har den till ändamål att:
”Främja hembygdsvården och naturskyddet i Billesholm med kringliggande bygder och vill i detta syfte verka för behållandet av de säregna förhållanden, som i kulturellt hänseende utmärker trakten i fråga, bevarandet av natur och kulturminnen av värde, samt verka för ökandet av kunskapen om och därmed kärleken till hembygden”.

Translate »