Pågående projekt

Maj- och Oktoberdagarna

Projektet vill bidra till att  minska “The green gap” genom att i Billesholm utveckla en destination som inspirerar till hållbarhet.

“Många svenskar vill leva mer hållbart. Men det är inte alltid helt lätt och i många fall agerar vi tvärt emot våra intentioner. Detta så kallade gröna gap, dvs. gapet mellan våra gröna intentioner och våra faktiska handlingar, kan vi som jobbar med hållbarhetskommunikation hjälpa konsumenter att sluta till. Med hoppfulla budskap och inspirerande förebilder kan vi vägleda till val som är bättre för både planet och människa.”

Citat: Svanenbarometern

Detta gör vi genom att

Locka besökare att ta sig till Billesholm med tåg och här hyra cyklar för att ta sig till Söderåsen på ett klimatsmart sätt. Vi är övertygade om att fyndigheterna från Norra Albert kommer locka en internationell publik om de paketeras rätt. 

För att skapa ett attraktivt besöksmål behövs det hållbara företagare som driver caféer, gallerier, butiker, bed & breakfast. Genom Billesholmsdagarna, som inledningsvis arrangeras i maj och oktober, hoppas vi komma i kontakt med organisationer, företag och individer som vill vara med på den här resan.

Syfte och mål

Minska the green gap.

Biologisk mångfald

I Billesholm finns det redan flera intressanta biotoper för biologisk mångfald. I första skedet har vi identifierat 97 ha mark för stiftelsen att förvärva där vi vill kartlägga biotoperna för att se vilka insatser som gör störst nytta och lägga upp en plan för omställningen.

Kortfattat om biologisk mångfald

Vid slutet av 2020 omfattade den formellt skyddade skogsmarken i Sverige totalt 2,4 miljoner hektar vilket motsvarar 8,7 procent av Sveriges hela skogsmark. Av denna yta var enbart 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark vilket motsvarar 6 procent av landets produktiva skogsmark.

Andelen formellt skyddad skog är tyvärr inte tillräckligt för att förhindra utarmning av den biologiska mångfalden. Något som belyser detta på ett tydligt sätt är den svenska rödlistan. År 2020 (senaste rödlistningstillfället) var ca hälften av Sveriges 4746 rödlistade arter sådana som lever i olika skogliga miljöer. Många av dessa arter är beroende av kvalitéer som inte förekommer i produktionsskog; exempelvis gamla träd, hålträd, olika typer av kvalitativ död ved och inte minst långvarig skoglig kontinuitet.

Inte sällan är skyddade områden, i synnerhet i södra Sverige, så pass små och isolerade att de har vad som kallas utdöendeskuld på grund av genetisk utarmning (inget genetiskt utbyte med andra närliggande områden) och påverkas i högre utsträckning negativt av slumpmässiga faktorer.

Syfte och mål

Förvärva mark, kartläggning av biotoper och insatser för ökad biologisk mångfald

Ukrainian Children’s dreams

Många människorsliv har blivit förstörda i kriget i Ukraina – barn och ungdomar har fått lämna sina hem. Deras drömmar om vad framtiden har att erbjuda känns avlägsna och det kommer att ta många år innan deras hem blir återuppbyggda.

”I have a dream” – Martin Luther King

Alla har en dröm, men drömmar kan vara svåra att uppnå trots att vi lever i Sverige som haft fred i hundratals år.

Genom Ukrainian Children’s Dreams vill vi hjälpa barn och ungdomar från Ukraina att förverkliga drömmar. Det kan handla om att tillbringa tid med hästar, få möjlighet att spela fotboll, cykla, skapa. För att finansiera detta lagar vi maten i samband med stiftelsens evenemang och starta ett odlingsprojekt.

Vi kommer även välja ut stipendiater vars utbildning projektet finansierar. Här väljer vi ut ett barn i taget.

Projektets första stipendiat är konstnären Kseniia Ikonnykova, 17 år,  som drömmer om en treårig konstutbildning i Polen. Från insamlade medel kommer vi även finansiera inköp av konstnärsmaterial så att hon kan ha vernissage för sin första svenska utställning den 7 maj 2022 i Billesholms folkets park. Under majdagarna kommer du kunna se hennes verk bl a hos Belinda Wigerfelt och biblioteket i Billesholm.

Familjen Ikonnykova

Den 22 mars 2022 anlände familjen till Ikonnykova till Billesholm efter att ha lämnat Nikopol i Ukraina den 15 mars. Familjen består av  Mamma Natalia och döttrarna Kseniia och Olha. Kvar i Nikopol finns morfar, katten Boss, en morbror och kusiner.

Syfte och mål

Stipendier för studier och främjande av drömmar

Translate »
Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0