Goda möjligheter för parkering

Det finns två parkeringsområden du kan ställa din bil när du skall cykla. En vid Folketspark och en vid Skolan. Passa på att besöka parken och varför inte starta med en picknick så att batterierna är full laddade! Du kan även besöka Belinda Wigerfelts blomsterodling och butik som ligger i parken.

Translate »