Framtidens landsbygd i harmoni med naturen

Genom att främja lokalproducerat och positionera Billesholm som en destination som inspirerar till hållbarhet skapar vi förutsättningar för producenter, företag och privatpersoner att utveckla och verka för sitt närområde.

Klimatångest gör att många av oss blir handlingsförlamade. Företag behöver därför bli bättre på att förmedla sitt arbete – att vi är på väg framåt och att våra val spelar en viktig roll i den utvecklingen.

Många vill leva mer hållbart men det är inte alltid helt lätt och i många fall agerar vi tvärt emot våra intentioner.

Med hoppfulla budskap och inspirerande förebilder kan vi vägleda till val som är bättre för både planet och människa.

Vårt arbete är viktig och du är en del av det!

Om människor känner att det de gör för att göra skillnad inte spelar någon roll – Hur kan vi inspirera till att de ska fortsätta göra det rätta?

Vi tror att med positiva budskap och information, öppna upp till samtal och erbjuda inspirerande föreläsningar och arrangera event där lokala hantverkare, matproducenter och företag har möjlighet att visa och berätta om sina produkter, kommer det att hjälpa privatpersoner att välja med omsorg och gynna sin landsbygd.

Translate »